Välkomstur den 18/1-2015

Västerås långfärds skridskoklubb
Start vid Björnöbron via Östra holmen till lillåudden och tillbaks
+3 gradet och syd sydväst måtlig vindVideo presenteras av Erik & Marie Zetterström
En ZetterNet Produktion