De 7 DödssyndernaBakrund

Sju dödssynder! (saligia) - De sju dödssynderna, huvudsynderna eller
kardinalsynderna, kallade så inom romersk-katolsk kristendom eftersom
de anses leda till andra laster och synder och leder till evig
fördömelse om man inte ångrade sig. De sju dödssynderna är: högmod,
girighet, vällust, avund, frosseri, vrede, lättja.

Positiva motsvarigheter: de sju dygderna - De sju dygderna, eller de
sju heliga dygderna, är de positiva spegelegenskaperna till de
sju dödssynderna inom romersk-katolsk kristendom. De sju dödsynderna
var under medeltiden tillsammans med tio budorden de främsta utgångspunkterna
för etiska diskussioner och betraktelser.

1-Högmod

Högmod! (superbia) - Högmod innebär en alltför stor självuppskattning
och självhävdelse. Högmod betyder att man tror sig kunna något man
egentligen inte kan eller att man utmanar ödet alldeles för mycket.
Besläktade begrepp till högmod: självöverskattning, självförhävelse,
förhävelse, övermod, högfärd, stolthet, dryghet, överlägsenhet, snobbism,
förmätenhet, högdragenhet, egenkärlek, arrogans

Kardinaldygd, motsats till högmod: ödmjukhet (humilitas) - En ödmjuk person
har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.
Ödmjukhet är emellertid inte detsamma som självförnekelse.
Besläktade begrepp till ödmjukhet: respektfullhet, anspråkslöshet,
undergivenhet, underdånighet, lydighet, foglighet, blygsamhet,
vördnad, fromhet, skamkänsla

2-Girighet

Girighet! (avaratia) - Girighet kan liknas vid ett överdrivet och eventuellt
omättligt begär att äga saker, framför allt pengar, guld eller dylikt.
Besläktade begrepp till girighet: snålhet, snikenhet, njugghet, knusslighet,
penningbegär, lystnad, habegär

Kardinaldygd, motsats till girighet: öppenhet (liberalis) - Den generöse är
liberal i sitt givande till andra och ger utan förväntan om återgäldelse, och
även om det innebär en personlig uppoffring.
Besläktade begrepp till öppenhet: generositet, frikostighet, givmildhet, tolerans,
fördragsamhet, fördomsfrihet, klarhet, uppriktighet, ärlighet

3-Lust

Vällust! (luxuria) - Man låter sig inte stoppas av moralisk tveksamhet,
utan lever sitt liv i synd och lust, med skönhet som högsta ideal.
Besläktade begrepp till vällust: sinnlig njutning, lust, tillfredsställelse,
sinnlighet, sensualism, otukt, okyskhet

Kardinaldygd, motsats till vällust: dygd (virtus) - Ett moraliskt
eftertraktansvärt personligt karaktärsdrag. Göra en dygd av nödvändigheten,
rätta sig efter omständigheterna, göra det bästa av situationen.
Besläktade begrepp till dygd: moral, heder, förtjänst, redbarhet,
avhållsamhet, kyskhet, oskuld, mödom, jungfrudom

4-Avund

Avund! (invidia) - Avund är en önskan om att erhålla samma saker
eller fördelar som någon annan har.
Besläktade begrepp till avund: missunnsamhet, avundsjukhet, avundsamhet,
svartsjuka, rivalitet

Kardinaldygd, motsats till avund: medmänsklighet (humanitas) - Människans
storhet och förmåga till djup uppoffrande medmänsklighet. Besläktade begrepp
till medmänsklighet: godhet, mänsklighet, medkänsla, välvilja, förståelse,
mildhet, hovsamhet, vänlighet, generositet

5-Frosseri

Frosseri! (gula) - Frosseri är då en människa tar åt sig mer än vad hon behöver,
i synnerhet vad gäller mat och dryck. När det gäller materiella sammanhang
brukar man istället tala om girighet.
Besläktade begrepp till frosseri: vällevnad, överflöd, överdåd, slöseri,
överdriven njutning

Kardinaldygd, motsats till frosseri: avhållsamhet (frenum) - En avhållsam
person kan hantera yttre stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.
Besläktade begrepp till avhållsamhet: återhållsamhet, måttlighet, abstinens,
asketism, försakelse, nykterhet, absolutism, renlevnad

6-Vrede

Vrede! (ira) - Vrede är en djup och stark känsla av att ha blivit förorättad
på ett sätt som kräver upprättelse.
Besläktade begrepp till vrede: ilska, förbittring, ursinne, raseri, argsinthet,
upprördhet, harm, vredesmod, indignation, förtrytelse, förtörnelse, förgrymmelse

Kardinaldygd, motsats till vrede: tålamod (patentia) - En tålmodig person kan
hantera yttre stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.
Besläktade begrepp till tålamod: tålighet, tålmodighet, lugn, uthållighet,
långmod, fördragsamhet, tolerans

7-Lätja

Lättja! (acedia) - Lättja är motvilja till ansträngning när andra hinder än
motvilja inte finns.
Besläktade begrepp till lättja: likgiltighet, liknöjdhet, lathet, slöhet,
slapphet, oföretagsamhet, lojhet, maklighet, flegma

Kardinaldygd, motsats till lättja: flit (industria)
Besläktade begrepp till flit: strävsamhet, arbetsamhet, ihärdighet, idoghet,
nit, iver, strävan, trägenhet, trägen verksamhet

Källa
http://naturvasen.blogspot.com/2006_10_01_archive.html


Erik Zetterström © 2007-2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Website counter