<
Idén till Maxi 77 kläcktes av Pelle Pettersson och hans två  seglarkumpaner Stellan Westerdahl och Lars Wiklund.
De såg  lönsamhet i att bygga en båt till de master och beslag de hade  agenturen för.
Tanken med båten var att bygga en annorlunda, funktionell, rymlig och billig familjebåt. Efterfrågan översteg
förväntningarna. Första året 1972 byggdes 70 båtar, året efter 231 exemplar, nästa år 396.
Rekordet togs 1976 då 785 Maxi 77 byggdes på ett enda år.
Viktiga ändringar (se Ändringar genom åren) gjordes 1974 då ett halvskott kom in i ruffen och 1977 när
sjöfartsverket godkände båten.
Basinrede och tvärskepps infördes, liksom stålförstärkningar vid kölen, sänkt durk och helt skott till förpiken.
Sittbrunnen minskades och ruffen vinklades för bättre höjd. 1978 kom Seldénrigg, tejprand och kraftig inredning.
1981-1982 byggdes de bästa 77:orna. Inredningen har ståhöjd i köket via en upphöjning.
Ruff ut till skrovsidan ger stor volym invändigt. Man sitter rak i salongen och utan att få däckskanten i huvudet.
Mellan fem och sex personer kan sitta vid bordet.
Pentryt är enkelt, fast kök och två frigolitboxar som kyl. Diskho och två utdragslådor finns också.
Toaletten är en portabel burk mellan kojerna i fören. Spoltoa förekom sällan. Utförandet var enkelt framtill 1975
med klen plywood i skotten och ingen längsförstyvning. Båtar med basinrede är bättre
Taket gjordes länge av masonitskivor klädda med badrumsmatta. Skivorna slog sig och sprätte loss skruvarna
och den invändiga rutramen i plywood slog sig. Efter 1978 har Maxi 77 familjeutförande.
Riggen är masthead med minimalt storsegel och stor genua med långt underlik. Inre förstag hindrar masten att
slå bakut och dragstänger till basinredet hindrar röstjärnen att dras upp ur taket. Segelplanet är tungt att kryssa med.
Däcksutrustningen är mager. Plastklämmor till upp- och nerhal var också till för att hålla priset nere.
Sittbrunnen är stor, bred och djup. Den är väl väderskyddad och bänkarna långa nog att sova på.
I början var den på gränsen till för stor för havskappsegling. 1977 minskades volymen. Sämst är det höga klivet
upp på däcket och bäst är räcket runt masten.
Uppbygganden var rationell. Sprutat laminat, utvändig fläns med gummilist, basinrede, skruvade
utvändiga plastrutor och utanpåliggande roder.
Först satt vanten bara i däck, men detta lyfte sig och läckage uppstod. Kölinfästningen var svag. Inga båtar sjönk,
men läckte duktigt. Med stålbalkarna ökade styrkan. Skummade roder saknar armering och knäcks.
Seglingsegenskaperna är godkända. 77:an är styv med kryssfock och tål mycket vind med sin bulbköl.
I krabb motsjö stampar båten, dunsar in i vågorna så att skrovet skakar och är svår att hålla fart på.
Slör i frisk vind är båtens snabbaste bog.
Roderkänslan är stadig och rorsman har rejäl kontakt.
Maxi 77 är överstyrd men kan i gengäld gira undan med inskotade segel.